P U L U P U L U
<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3065707473514125594\x26blogName\x3dPULUPULU\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/\x26vt\x3d-6813674024478041334', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
The Bombastik Pulu PuluShy Shy Meow Taking her JPJ test twice~

♥ Nurulkhabira Omar ♥ Bira or Nurul or Khabira or Mok for short ♥ Kluangrians ♥ Finish my Diploma ♥ soon gonna be 21 y/o soon soon :) ♥

Facebook | Twitter | BlogspotTwitter:
Wishlist:

GRADUATE
KAWEN
TO BE LOVED
HAPPY FAMILY
LG LOLLIPOP/HP BANYAK GAME
JAPAN
LESEN KERETA


Zon Mengumpat:

Silalah berbahasa secomel dan semolek yang mungkin. :D
Resepi

Udang Butter Black Paper
Ayam Goreng Lemon
Menarik

Lelaki Idaman Aweks
Sahabat Vs Kekasih *Tips
Pendapat Lelaki Tentang Make Up
Bagaimana Bersahabat?
Cinta Sampai Mati?


Playback:
Senyum Seindah Suria :)
written on Friday, 13 April 2012 @ 15:57 ✈

Assalamualaikum wbt
Salam Ukhuwah!

Bismillahirahmanirahim. :)

hai kawan kawan.
ceria? seronok? suka? gembira? sedih? duka cita? kecewa?
Alhamdulillah kerana kita masih diberi nikmat untuk suka, gembira, ceria, seronok, sedih, duka cita, kecewa :D
kerana hilang kewarasan kita dah tak kenal ape itu nikmat Allah.
Alhamdulillah sekali lagi. :)


.
Ya Allah! Kau ampunilah dosa dosa kami.
Dosa yang kami sedari dosa yang kami tidak sedari.
Kau Berikanlah kami Taufiq dan Hidayah-Mu
Kau tenangkanlah hati hati kami.
Kau berikanlah kami naungan Mu diakhirat kelak.
Kau ampunilah dosa kedua ibubapa kami, keluarga kami, guru guru kami, sahabat sahabat kami, saudara saudara muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat.
Kau berikanlah kami petunjuk Mu ke jalan yang benar.
Kau lindungilah kami dari seksa api neraka Mu.
Masukkanlah kami kedalam syurga Mu.
Berikanlah kami kemudahan dan kejayaan didunia dan akhirat kelak.

Amin :)
Saya bukan manusia yang sempurna segala-galanya. :)

*nota kaki : mencari sinar keindahan Iman dan kewangian Islam. :D

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Fully edited by Bira
Do you know ? Honesty is the best policy in life