P U L U P U L U
<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3065707473514125594\x26blogName\x3dPULUPULU\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/\x26vt\x3d-6813674024478041334', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
The Bombastik Pulu PuluShy Shy Meow Taking her JPJ test twice~

♥ Nurulkhabira Omar ♥ Bira or Nurul or Khabira or Mok for short ♥ Kluangrians ♥ Finish my Diploma ♥ soon gonna be 21 y/o soon soon :) ♥

Facebook | Twitter | BlogspotTwitter:
Wishlist:

GRADUATE
KAWEN
TO BE LOVED
HAPPY FAMILY
LG LOLLIPOP/HP BANYAK GAME
JAPAN
LESEN KERETA


Zon Mengumpat:

Silalah berbahasa secomel dan semolek yang mungkin. :D
Resepi

Udang Butter Black Paper
Ayam Goreng Lemon
Menarik

Lelaki Idaman Aweks
Sahabat Vs Kekasih *Tips
Pendapat Lelaki Tentang Make Up
Bagaimana Bersahabat?
Cinta Sampai Mati?


Playback:
New Semester! :)
written on Tuesday, 29 November 2011 @ 13:13 ✈

Assalamualaikum!
Salam Ukhuwah!


new semester babe!
yeah! berat mata memandang berat lagi i yang tetonggeng2 nak memikul ni haa.
hahaha! what! tak percaya laa. dah nak tua nih.
masuk sem 2 semakin mencabar minda bile subjek yang kene belajar subjek yang banyak menghafal dan subjek yang mengira. oh man!
my aim is no repeat subject!
kalau ade repeat. nangis i tau.
i can do it babe!
belajar. focus pada belajar. focus!
see mane  tau sem ni makin lama makin boleh tambah kawan. wau! haha
lagi banyak ilmu boleh kongsi.
sem ni jugak boleh rapatkan hubungan yang dah wujud sedikit jurang
whatever it is you must belives in your self *betul ke aku eje nih? bantai je laaa.
now new sem new life!


nota kaki:
dah dapat makan sushi. sem baru  rasa nak mula hidup baru pulak *poyo nak mam laa aku nih :D


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Fully edited by Bira
Do you know ? Honesty is the best policy in life