P U L U P U L U
<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3065707473514125594\x26blogName\x3dPULUPULU\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/\x26vt\x3d-6813674024478041334', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
The Bombastik Pulu PuluShy Shy Meow Taking her JPJ test twice~

♥ Nurulkhabira Omar ♥ Bira or Nurul or Khabira or Mok for short ♥ Kluangrians ♥ Finish my Diploma ♥ soon gonna be 21 y/o soon soon :) ♥

Facebook | Twitter | BlogspotTwitter:
Wishlist:

GRADUATE
KAWEN
TO BE LOVED
HAPPY FAMILY
LG LOLLIPOP/HP BANYAK GAME
JAPAN
LESEN KERETA


Zon Mengumpat:

Silalah berbahasa secomel dan semolek yang mungkin. :D
Resepi

Udang Butter Black Paper
Ayam Goreng Lemon
Menarik

Lelaki Idaman Aweks
Sahabat Vs Kekasih *Tips
Pendapat Lelaki Tentang Make Up
Bagaimana Bersahabat?
Cinta Sampai Mati?


Playback:

Bulan Mengambang:


March 2011
May 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
October 2013
November 2013
April 2014Link exchange :


Photobucket


awesome :)


Vivalavida

EYEHAWKIANS WARRIORSSELAMAT HARI GURU!! :)
written on Monday, 16 May 2011 @ 20:00 ✈

Assalamualikum w.b.t.

Selamat Hari Guru cikgu cikgu seluruh dunia tak kira yang rasmi atau tidak. :)

kepada:
ayah
ibu
cikgu cikgu
ustazah ustazah
ustaz ustaz
mdm mdm
sir sir

TERIMA KASIH KERANA TELAH MENDIDIK SAYA SEHINGGA DAPAT MENJEJAKAN KAKI KE UNIVERSITI.1999 (Tadika Kemas Ampang)
2000-2004 (SK Taman Tasik)
2000-2004 (SRA Taman Tasik)
2004-2005 (SK Bandar Tun Hussein Onn 2)
2004-2005 (SRA Al-Mubarakah)
2006-2010 (SMK Bandar T6)
2006-2008 (SA Taman Sri Lambak)

Terima kasih kerana telah mendidik saya dari kecil hingga kini.
DARI KECIL
 l 
l
l
v
HINGGA BESAR

Sesungguhnya jasa dan pengorbanan yang cikgu berikan akan saya kenang.. Tanpa didikan cikgu sekalian bukan mudah saya dapat menjejakkkan kaki ke menara gading.. Saya akan berusaha meneruskan hasil didikan yang cikgu pernah berikan. :)

Entry kali ni khas untuk cikgu cikgu saya. :)

Maaf kepada cikgu yang gambarnya tiada disini. :)


TEACHER RAHIMAH (2000)
 
(GURU KELAS EN SAREP) PN RAHIMAH (2007)
USTAZAH ROHANA (2008)
CIKGU SARAH (2009)
CIKGU NURMINA DAN MDM ASHEEQ (HARI RESTU ILMU 2010)
CIKGU IZUAN (2010) *gambar gempak ade hantu sebelah cikgu =.=''
MDM HERDA (2010) La Tansa Centre, Mersing
CIKGU NURMINA (2011) jamuan rumah cikgu nurmina
CIKGU SYAKIROH (kiri)TERIMA KASIH CIKGU
MDM ROSLINDA (*THANK YOU MDM)
CIKGU MISZALIN (*TERIMA KASIH CIKGU KERANA MEMBUKA HATI SAYA MEMINATI SENI)
"CIKGU" AKHBAR (*NASIHAT DAN DIDIKAN YANG PERNAH CIKGU BERI AKAN SENTIASA SAYA KENANG)
KEPADA CIKGU CIKGU YANG PERNAH MENDIDIK SAYA HARAP MAAF KERANA GAMBAR CIKGU TIADA DISINI.

SELAMAT HARI GURU :)

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Fully edited by Bira
Do you know ? Honesty is the best policy in life