P U L U P U L U
<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3065707473514125594\x26blogName\x3dPULUPULU\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/\x26vt\x3d-6813674024478041334', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
The Bombastik Pulu PuluShy Shy Meow Taking her JPJ test twice~

♥ Nurulkhabira Omar ♥ Bira or Nurul or Khabira or Mok for short ♥ Kluangrians ♥ Finish my Diploma ♥ soon gonna be 21 y/o soon soon :) ♥

Facebook | Twitter | BlogspotTwitter:
Wishlist:

GRADUATE
KAWEN
TO BE LOVED
HAPPY FAMILY
LG LOLLIPOP/HP BANYAK GAME
JAPAN
LESEN KERETA


Zon Mengumpat:

Silalah berbahasa secomel dan semolek yang mungkin. :D
Resepi

Udang Butter Black Paper
Ayam Goreng Lemon
Menarik

Lelaki Idaman Aweks
Sahabat Vs Kekasih *Tips
Pendapat Lelaki Tentang Make Up
Bagaimana Bersahabat?
Cinta Sampai Mati?


Playback:

Bulan Mengambang:


March 2011
May 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
October 2013
November 2013
April 2014Link exchange :


Photobucket


awesome :)


Vivalavida

EYEHAWKIANS WARRIORSSAYA BERDOA TAK NAMPAK MACAM TU LAGI ;(
written on Thursday, 12 May 2011 @ 19:05 ✈

ya Allah ampunkan dosa dosa ku..
sesungguhnya hamba seorang yang hina.
ASTARGHFIRULLAH!!
masih ada lagi manusia yang kejam kat dunia ni.
moga moga Allah jauhkan malapetaka sedemikian rupa dari diri ku.
Ya Allah mengapa ada manusia yang BERSIFAT seperti BINATANG.
wahai RAKAN RAKANKU YANG KU KASIHI DAN SAYANGI yang membaca entry ini.
ingatlah DUNIA ini hanya SEMENTARA.
manakala AKHIRAT adalah yang KEKAL.

BERTAUBATLAH!!
ya Allah! sesungguhya diri ini tak berdaya melihat pemandangan tadi.

BERKATILAH KEHIDUPAN BAYI KECIL YANG KU LIHAT TADI.
moga moga pandangan tadi hanya khayalan semata2 mata.
moga moga apa yang ku lihat tadi bukanlah sekujur tubuh bayi yang kecil yang tidak mengerti apa apa.
lindungilah keluarga ku dari kejadian sebegitu rupa.
RAHMATILAH hidup ku dengan KEDAMAIAN-MU

PS: entry kali in. agak sedih sedikit. beginikah hadiah hari ibu oleh anak perempuan untuk ibunya??

wassalam, salam ukhuwah!! :) 0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Fully edited by Bira
Do you know ? Honesty is the best policy in life